Afbraakwerken Guy Ghijsens nv

Historiek

De heer Ghijsens Albert was de oorspronkelijke stichter van wat later GHIJSENS NV werd.
De werken bestonden toen, ongeveer 35 jaar geleden, uit het zagen van hout, pikdorsen en het rooien en vervoeren van suikerbieten. Dit werd toen samen met de zoon, de heer Ghijsens Guy uitgevoerd.

Een aantal jaren later nam de heer Ghijsens Guy de zaak van zijn vader over en werd bestuurder van een éénmanszaak, samen met zijn echtgenote.

Omdat de werken toen zo uitgebreid werden, dienden er een groot aantal nieuwe materialen aangekocht te worden, zoals dumpkarren, banden- en rupsenkranen, vrachtwagens en opleggers.

Door de gestage groei werd er besloten om in 1997 een naamloze vennootschap op te richten. Daardoor werd eveneens de zoon van Guy, Ghijsens Peter, medebestuurder en werden niet alleen grondwerken een specialiteit van onze firma, maar legden wij ons ook meer en meer toe op afbraakwerken voor zowel industrie- als privé doeleinden.

Momenteel kunnen wij terugblikken op een mooie groei van ons bedrijf, mede dankzij het gespecialiseerde materieel en het gekwalificeerde personeel en nog steeds zijn wij continue op zoek naar de mogelijkheden om onze klanten nog beter, nog sneller en nog efficiënter te dienen.